Hvert år bliver mange tusinde danske familier med børn og unge kastet ud i en situation, hvor en mor, far eller søskende bliver alvorligt syg eller dør.

 

Ca. 80.000 børn og unge oplever hvert år, at én af deres forældre rammes af kritisk sygdom, og ca. 66.000 børn og unge har mistet én eller begge deres forældre.

 

Antallet af børn og unge, som lever med en alvorlig syg forældre er stærkt stigende, fordi flere bliver kronisk syge, og fordi mange alvorlige og dødelige sygdomme kan holdes i skak i længere tid med behandling.

 

Der er behov for et kvalificeret og landsdækkende rådgivningstilbud til disse børn og unge. Der findes mange spredte tilbud – nogle målrettede børn, andre målrettede unge, og mange af tilbuddene er uden høj grad af psykologfaglig ekspertise. Det er derfor ofte tilfældigt, om børn og unge med alvorligt syge eller døde forældre/søskende får den nødvendige støtte. Får de ikke den nødvendige støtte, kan det have alvorlige og langvarige sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

 

Derfor støtter vi hos Gorrissen Federspiel Børn, Unge & Sorg.